Νικηφόρος – Μια Ματιά

Σκηνοθεσία : Μιχαηλ Μαυρομουστακος | Μουσική : Κ. Αβραμόπουλος | Στίχοι : Νικηφόρος, Ι. Βακόνδιος