DANI GAMBINO X HATEMOST – ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΣ

Dani Gambino x Dj the Boy – ZULU

Tony Raw feat Dani Gambino – ALEMAO

Dani Gambino x Dj The Boy – TOMARI

Dani Gambino – 131X

Dani Gambino x Dj The Boy – HOOLIGAN

Dani Gambino – Dj The Boy – Ela parto