Αμαρυλλίς – Προς Το Παρόν

Αμαρυλλίς – Μόνο Εσύ

Αμαρυλλίς – Μου έλειψες

Αμαρυλλίς – Αλυσίδες

Αμαρυλλίς – Ενδεχόμενο

Αμαρυλλίς – Θα Ζω

Αμαρυλλίς – Να Σε Προσέχει

Αμαρυλλίς – Αργότερα

Αμαρυλλίς – Γύρισα Σελίδα

Αμαρυλλίς – Άστο τέλειωσε

Αμαρυλλίς – Πόσο να πέσω πιο χαμηλά