Αντώνης Ρέμος – Όλα Τα Δάκρυα

Αντώνης Ρέμος – Η Ζωή Αλλιώς

Αντώνης Ρέμος – Όλος δικός σου

Αντώνης Ρέμος – Τα Σάββατα

Αντώνης Ρέμος – Είναι στιγμές

Αντώνης Ρέμος – Τέρμα η ιστορία

Αντώνης Ρέμος – Έτσι Ξαφνικά

Αντώνης Ρέμος-Εκατό φορές κομμάτια

Αντώνης Ρέμος & Μαντώ – Εμείς

Αντώνης Βαρδής & Αντώνης Ρέμος – Θέλω Να Μάθω