Χρήστος Μενιδιάτης

Χρήστος Μενιδιάτης – Δύο Δρόμοι

Χρήστος Μενιδιάτης – Στην Αυλή Της

Χρήστος Μενιδιάτης – Δε Μπορεί

Χρήστος Μενιδιάτης – Τα Καλά Παιδιά

Χρήστος Μενιδιάτης – Τα Κλειδιά

Χρήστος Μενιδιάτης – Πάνω απ’ όλα

Χρήστος Μενιδιάτης – Η καλύτερη μου φίλη