Νεκτάριος Γιαννακόπουλος

Νεκτάριος Γιαννακόπουλος – Θα σου λείπω

Νεκτάριος Γιαννακόπουλος – Το λουκέτο

Νεκτάριος Γιαννακόπουλος – Στο κόλπο