Νίκος Γκάνος – Μόνος Μου

Νίκος Γκάνος – Το Κρεβάτι

Νίκος Γκάνος – Στα βαθιά

Νίκος Γκάνος – I’m in love

Νίκος Γκάνος – Κοίτα τι έκανες