Νίκος Απέργης – Μη με παιδεύεις

Νίκος Απέργης – Για Όλα Ικανοί

Νίκος Απέργης – Μιά Kυριακή

Νίκος Απέργης – Εγώ ο δυνατός

Νίκος Απέργης – Ίσως

Νίκος Απέργης – Άρρωστη κατάσταση

Νίκος Απέργης – Μαγνήτης