Μπλε & View Master – Σε Κοιτάνε

Μπλε – Σ’ Αγάπησα Κρυφά

ΜΠΛΕ & Bauer Merza – Δεν Θέλω (Beach Remake)

Μπλε – Φίλα με στο στόμα

ΜΠΛΕ – Εγώ Μπορώ Και Μόνη

ΜΠΛΕ – Εχω πολύ θυμό

ΜΠΛΕ – Μία φορά κι ένα καιρό

ΜΠΛΕ – Στα μαύρα έχω ντυθεί

ΜΠΛΕ – Πιάνω φωτιά

ΜΠΛΕ – Έλα να δεις