Μαρίζα Ρίζου – Είναι Που Δεν μπορώ

Μαρίζα Ρίζου – Το καλοκαίρι

Μαρίζα Ρίζου – Ας γελάμε συχνά

Μαρίζα Ρίζου – Μια άλλη ευτυχία

Μαρίζα Ρίζου – Η μπόσα νόβα του Ησαΐα