Μαρία Καρλάκη – Κάτι δεν κάναμε καλά

Μαρία Καρλάκη – Bαβαί

Μαρία Καρλάκη – Πως γίνεται

Μαρία Καρλάκη – Φύγε

Μαρία Καρλάκη – Ένστικτο

Μαρία Καρλάκη – Στο ίδιο το καζάνι

Μαρία Καρλάκη – Είμαι για μενα

Μαρία Καρλάκη – Μην κλάψεις για μένα