Μανώλης Λιδάκης – Το Μήλο

Μανώλης Λιδάκης – Απονιά

Μανώλης Λιδάκης – Πάλι Πάλι

Μανώλης Λιδάκης – Αδικη καρδιά

Μανώλης Λιδάκης – Τα μέγαρα

Μανώλης Λιδάκης – Αρετούσα

Μανώλης Λιδάκης – Και καρτερώ

Μανώλης Λιδάκης – Δύο Φεγγάρια

Μανώλης Λιδάκης – Χαλκίδα

Μανώλης Λιδάκης – Μωρό μου

Μανώλης Λιδάκης – Μάτια παλάτια