Κωνσταντίνος Γαλανός

Κωνσταντίνος Γαλανός – Για Σένα

Κωνσταντίνος Γαλανός – Πληγωμένος αετός

Κωνσταντίνος Γαλανός – Όσο εγώ κανένας

Κωνσταντίνος Γαλανός – Όλα