Κυριάκος Μιχαήλ – Αντιστέκομαι

Κυριάκος Μιχαήλ – Περίμενέ με

Κυριάκος Μιχαήλ – Ρόδα