Θέμης Παναγιωτίδης

Θέμης Παναγιωτίδης – Εγώ είμαι εδώ

Θέμης Παναγιωτίδης – Δεν είναι απλό

Θέμης Παναγιωτίδης – Πότε θα έρθεις

Θέμης Παναγιωτίδης – Πήρα δε σε βρήκα

Θέμης Παναγιωτίδης – Εδώ