Δημήτρης Τρύφωνας

Δημήτρης Τρύφωνας – Κανόνας

Δημήτρης Τρύφωνας – Αντίδοτο

Δημήτρης Τρύφωνας – Τattoo