Δημήτρης Νέζης – Όσα λαχτάρησα

Δημήτρης Νέζης – Εν βρασμώ ψυχής

Δημήτρης Νέζης – Φύγε

Δημήτρης Νέζης – Κάνε πως μ’αγαπάς