Γιώτα Νέγκα – Θάλασσα

Γιώτα Νέγκα – Σε Λάθος Μάτια

Γιώτα Νέγκα – Δυο Νησιά

Γιώτα Νέγκα – Οξυγόνο