Γιώργος Μάγος – Χέρια στην άμμο

Γιώργος Μάγος – Πληγωμένη καρδιά