Αρλέτα – Λεωφορείο το 2

Αρλέτα – Στη χειμωνιάτικη βροχή

Αρλέτα – Να πεθάνεις

Αρλέτα – Αχ μπέμπα

Αρλέτα- Σερενάτα