Αγαπητός Ιορδάνης

Ιορδάνης Αγαπητός – Ένοχη

Ιορδάνης Αγαπητός – Παραδέξου

Ιορδάνης Αγαπητός – Ναι Ναι Ναι

Ιορδάνης Αγαπητός – Να το πω να μην το πω

Ashley & Αγαπητός Ιορδάνης – Άνω Κάτω

Ιορδάνης Αγαπητός – Αρκετά